Co dělat, když je ve formě vstřikovacího stroje problém s černou skvrnou

2021-07-13

Obecně se během výrobního procesu vstřikovacích forem často setkáváme s některými běžnými problémy, jako je časté hledání černých skvrn nebo způsobení změny barvy a koksování vstřikovacích produktů, ale hlavním důvodem těchto problémů je, že vstřikované produkty zůstávají v sudu. Čas je příliš dlouhý, což vede k rozkladu a koksovánívstřikovánímprodukt, který vzniká vstřikováním roztaveného materiálu do dutiny.

Jaké jsou možné faktory pro černé skvrny a změnu barvy ve vstřikovací forměvstřikovací stroj?

1. Pro stroj:
(1) Protože systém řízení ohřevu na stroji nefunguje, vnitřek sudu je přehřátý, což způsobuje rozklad a zčernání.
(2) Kvůli vadám šroubu a hlavně se tavenina zasekne a nahromadí a plast se rozloží poté, co byl na stroji delší dobu fixován a zahříván. V tuto chvíli musí personál zkontrolovat, zda je sada gumové hlavy opotřebovaná nebo ne a zda v ní nejsou kovové cizí předměty.
(3) Existuje několik plastů, které téměř zachovávají původní tvar částic, zejména v sudu díky zesíťování a koksování. Tyto plasty se obtížně taví, takže jsou šroubem rozdrceny a strženy do součásti.

2, aspekt formy:
(1) Formu na formě lze obecně snadno připálit, pokud není výfuk hladký a velikost systému vtokové brány formy je příliš malá nebo je koksování způsobeno příliš velkým střihem.
(2) Pokud se ve formě použijí vhodná olejová maziva a separační prostředky, mohou se také objevit černé skvrny.
3. Plastový aspekt:
Příliš mnoho těkavých plastů, příliš mnoho vlhkosti, příliš mnoho nečistot, příliš mnoho recyklovaných materiálů a kontaminovaných látek.

4. Aspekty zpracování:
(1) Příliš vysoký tlak, příliš vysoká rychlost, příliš velký protitlak a příliš vysoká rychlost rozloží teplotu materiálu.
(2) Sud by měl být pravidelně čištěn, aby se odstranily přísady, které jsou méně odolné než plast.
  • QR