Jak se vypořádat s nadměrným nárůstem teploty vstřikovacího stroje

2021-07-08

Tento článek hlavně představuje, jak se vypořádat s nadměrným nárůstem teplotyvstřikovací stroj
(1) Podle různých požadavků na zatížení vždy zkontrolujte a upravte tlak přepadového ventilu, aby byl správný.

(2) Rozumně volte hydraulický olej, zejména viskozitu oleje. Pokud to podmínky dovolují, zkuste použít nižší viskozitu ke snížení viskozitních ztrát třením.

(3) Zlepšete podmínky mazání pohyblivých částí, abyste snížili ztráty třením, což je výhodné pro snížení pracovního zatížení a tepla.

(4) Zlepšete kvalitu montáže a přesnost hydraulických komponentů a hydraulických systémů, přísně kontrolujte vůli lícování odpovídajících dílů a zlepšete podmínky mazání. Použití těsnicích materiálů s malým součinitelem tření a vylepšenou těsnicí strukturou k co největšímu snížení počáteční síly hydraulického válce ke snížení tepla generovaného ztrátou mechanického tření.
  • QR